Takto vypadaly oceány a moře před mnoha lety, dnes je realita trošku někde jinde a odpadky jsou všude.

Film A Plastic Ocean

To, že naše příroda už není jako tomu bývalo, jistě víme. Bohužel odpadky, plast a neznalost člověka přírodě jen škodí. O tom a o mnoho jiných faktech vyprání film A Plastic Ocean. Třídění odpadu? To ale všichni známe! Už ve škole nás učili třídit odpad a zbytečně nezatěžovat přírodu. Bohužel lenost a neznalost lidí je […]