Virus vs. Spyware: jaký je v nich rozdíl?

Když se řekne VIRUS/VIR, každý i méně znalý v počítačové problematice ví, že se jedná o škodlivý program, kód. Když se řekne SPYWARE, už je to trochu jiné slovíčko, ale také povětšinou víme, že se jedná o něco škodlivého. Jaký je však mezi nimi rozdíl a který z těchto dvou kategorií nežádoucích prvků je pro […]